Sunday, 20/06/2021 - 17:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Ninh Hiệp 2

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

  Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp nguyên trước đây là trường Tiểu học số 2 thị trấn Ninh Hòa, trường chính thức thành lập từ ngày 21 tháng 8 năm 1992, đến tháng 12 năm 2010 trường đổi tên thành trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp. Trường được đặt tại tổ Dân phố 1 phường Ninh Hiệp, địa chỉ: 492/18 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Từ những ngày đầu thành lập công tác dạy và học còn gặp rất nhiều khó khăn, do thiếu thốn về cơ sở vật chất nên phải mượn thêm một số phòng học của những trường vừa mới tách ra mới có thể giải quyết đủ số lượng học sinh của trường học tập; điều kiện kinh tế của địa phương và đời sống của nhân dân chưa phát triển; quy mô trường lớp chưa đảm bảo; đội ngũ giáo viên đa số lớn tuổi, không đồng bộ về trình độ chuyên môn, còn yếu về nghiệp vụ công tác, do chịu sự ảnh hưởng từ trình độ đào tạo chưa theo chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, kể từ năm học 2005- 2006 đến nay chất lượng giáo dục, giảng dạy của nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô trường lớp được xây dựng và củng cố, đội ngũ giáo viên được tăng cường đủ về số lượng, dần trẻ hoá về độ tuổi, đạt chuẩn và vượt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể là đã có 100% CB, GV đã vượt chuẩn về trình độ đào tạo, có hơn 80% số CB, GV có trình độ đại học. Mô hình dạy học 2 buổi/ ngày và có bán trú tiếp tục được củng cố, mở rộng.

            Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2016 - 2020 là nhằm tiếp tục xác định rõ định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của nhà trường và hoạt động của đội ngũ quản lý cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết số 04/2000/QH10 của Quốc hội về đổi mới giáo dục phổ thông và Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/5/ 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) vể “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; thực hiện đúng những quyết sách của ngành, của địa phương trong việc thúc đẩy nhằm nâng cao chất lượng nhà trường trong thời kỳ đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Góp phần xây dựng ngành giáo dục thị xã Ninh Hòa ngày càng phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập kịp thời với các nước khu vực và thế giới.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 17
Tháng 06 : 213
Năm 2021 : 3.091